English

Contact Us

图文展示

Guangzhou Haishun Shipping Engineering Co., Ltd. 
Add: 4/F, Guangzhou Smeltery Office Building, No.398 Guangjiang Road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province, China. 
Tel: +86-20-82229773
Fax: +86-20-82050058
PC.: 510725
http://
www.haishun-china.com
E-mail: 
haishunxuan@126.com在线地图

© 2018 Baidu - GS(2016)2089号 - 甲测资字1100930 - 京ICP证030173号 - Data © 长地万方